you’ve got text

Hade fullt i mobilens inkorg och var tvungen att rensa. Gjorde det ordentligt den här gången istället för att nödtorftigt bara plocka bort de fem senaste. Hittade massa guldkorn. Jag gör mig så bra på under 150 tecken!

13 augusti, 17:11
Haha. Bästa grejen jag lyckats dölja i typ ett år att jag har fru och barn vid sidan om.

3 oktober, 2:00
Dagens fun fact: Orup presenterar sig som ’Orup’ och han älskar Buffy. Detta har jag lärt mig genom förstahandsinfo. Sjukt otippat!

13 oktober, 10:14
Ett ord, två stavelser: ÄLSKART!

15 november, 10:50
Nej! Han var överjävligt snygg ändå. Så snygg att det gjorde ont i äggstockarna.

15 november, 19:11
Det stämmer. Btw, jag raggar inte. Men han frågade om vi skulle hångla och vem är jag att skåda given häst i mun?

26 november, 20:10
Shiny, baby, shiny. Och det bästa av allt, den kom inlindad i bubbelplast. Pop, pop, pop…

29 november, 20:12
Är det fel av mig att titta på Il clasico enbart för att Casillas är så galasnygg? Och om det är det, hur kan något som känns så rätt vara fel?

4 december, 22:27
Du kan aldrig gissa vad jag gör nu. Jag ger dig två ledtrådar: jag stickar och kollar på romantisk komedi.

5 december, 13:36
Jag som ÄLSKAR svettiga fotbollspojkar. Tar ni med Mellberg och Casillas också?

6 december, 02:23
Bröst eller kolera?

20 december, 04:00
Fan! Vi borde avslutat kvällen med snöänglar!

21 december, 23:10
Varför har decepticons huggtänder? De äter väl inget annat än motorolja?

8 januari, 9:03
Har kvar en massa mynta och lime från nyår. Mo jito, mo’ problem. Vad sägs?

18 feb, 00:16
Du borde kolla på halfpipekvalet på svt play. Pojkspolingarna är bedårande. Du kommer att älskat!

18 feb, 00:20
Typiskt! Fransmännen är mina favoriter. Vissa av dem har små, franska mustacher.

15 april, 00:27
After work. Vilken grej. Du borde skaffa ett jobb bara för att kunna gå på en.

17 april, 23:48
Hur fan kan du ha sett Shutter Island TVÅ gånger?! Tristaste mastodontfilmen på länge! Jag är aggressivt besviken!

19 maj, 17:51
För helvete, Elsa, tänk inte, bara gört!

22 maj, 14:27
Grattis på Morrisseys födelsedag!

28 maj, 17:52
Äh, jag åker på remsa. Living large!

29 maj, 9:56
Du skulle se Kissen. Han är SÅ bakis. Han ligger under bordet, håller sig om huvudet och jämrar ’oj, oj, oj’.

8 juni, 15:02
Kissen vill så gärna se A-Team-filmen. ’Murdoch är min favorit,’ säger Kissen. ’Han är allt en riktig galenpanna!’

10 juni, 15:50
Stötte just på ordet ”räddningslaxermedel”. Vad kan vara så illa att man behöver bli räddad av laxermedel?

13 juni, 01:13
Sjöbjörn är det ultimata Gröndalsupproret! Gört! Gjört! En femma om du gört!

20 juni, 19:35
Kan du hoppa upp och klappa dig på. Och så ett glas vin på det. Det smakar kaka det.

29 juni, 15:46
I need a dollar, dollar…

29 juni 21:57
Kissen hejar på den som vinner! Kissen kan inte förlora!

 _____________________________________

The inbox in my cell phone was full and I had to clear it out. Did it good this time, instead of just delete the last five. Found lot of gems. I’m really creative under 150 characters!

August 13, 17:11
Haha. It would be pretty awesome if I for a year had managed to hide the fact that I have wife and children on the side.

October 13, 10:14
Two words, three syllables: LOVE IT!

15 November, 10:50
[Editor’s note: Here I’m guessing my texting partner just wondered if the guy had a beard]
No! He was damn good looking anyways. So beautiful in fact he made my ovaries hurt.

15 November, 19:11
That’s right. Btw, I did not pick him up. But he asked if we could make out and who am I to look a gifted horse in the mouth?

November 26, 20:10
Shiny, baby, shiny. And best of all, it came wrapped in bubble wrap. Pop, pop, pop …

November 29, 20:12
Is it wrong of me to watch Il Clasico only because Casillas is so freaking good looking? And if so, how can something that feels so right be wrong?

4 December, 22:27
You can never guess what I’m doing now. I’ll give you two clues: I’m knitting and watching a romantic comedy.

5 December, 13:36
I LOVE sweaty football boys. Will you bring Mellberg and Casillas too?

6 December, 02:23
Breast or cholera?

December 20, 04:00
Damn! We should have ended the evening with snow angels!

December 21, 23:10
Why do the Decepticons have fangs? They don’t eat anything but motor oil, no?

January 8, 9:03
Have a lot of mint and lime left from New Year. Mo jito, mo ‘problems. How about it?

February 18, 00:16
You should check out the halfpipe qualifiers on SVT Play. The youngsters are very adorable. You‘ll love it!

February 18, 00:20
Typical! The French are my favorites. Some of them have tiny, French mustaches.

15 April, 00:27
After work. What a gas. You should get a job just so you can to go on one.

17 April, 23:48
How the hell could you have watched Shutter Island twice?! Dreariest mammoth movie in a long time! I am aggressively disappointed!

19 May, 17:51
Goddamn, Elsa, don’t think, just do it!

22 May, 14:27
Happy Morrissey’s birthday!

29 May, 9:56
You should see Kissen. He is so hung-over. He lying under the table, holding his head and groaning “oh, oh, oh’.

8 June, 15:02
Kissen would really like to see the A-Team movie. “Murdoch is my favorite,” says Kissen. “He is a real madcap!”

10 June, 15:50
Just found the word “rescue laxative”. What can be so bad you need to be rescued by laxatives?

June 13, 01:13
Sea dog is the ultimate Gröndal rebellion! Do it! Do it! A dollar if you do it!

June 29, 15:46
I need a dollar, dollar …

June 29 21:57
Kissen rooting for whoever wins! Kissen can not lose!

This entry was posted in slumpmässigt/random. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *