show(er) off

Jag måste tillstå att soldäcket som jag bistod att bygga ihop förra sommaren är en höjdare. Lite extra bra är kanske nya duschen. Till skillnad från den förra duschen riskerar man här inte längre att trampa igenom det murkna golvet, få stelkramp av en utsående rostig spik eller ofrivilligt blotta sig för förbipasserande bilister genom den enorma glipaa som uppstått efter många års flitigt användande och hård väderlek.

I must admit that the sun deck which I assisted to build up last summer is pretty great. Little extra great  is perhaps new shower. Unlike the previous shower you no longer to pedal risk falling through the rotted floor, get tetanus from a rusty nail or unwittingly expose yourself to passing motorists through the huge gap that arose after many years of heavy use and harsh weather.

This entry was posted in slumpmässigt/random, vardag/everyday. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *