Advent 18: Smällkaramell/Cracker

Piffa upp granen eller den jättelika benjaminfikus du har som substitut med smällkarameller.

Det här behöver du:
+ Silkespapper och/eller presentpapper
+ Toalett- eller hushållsrulle
+ Klistermärke eller bokmärke (om du vill)
+ Ev. tejp
+ Band, presentsnöre

Så här gör du:
1. Klipp till två bitar papper (minst ett lager bör vara silkespapper). Pappret ska vara tre gånger så brett som rullen och ska kunna gå att vira några varv runt den. Detta är en hållpunkt, men använder du mer papper blir det givetvis en maffigare smällkaramell.
2. Lägg papperna på varandra, lägg rullen mitt på och markera ut var kanterna går.
3. Vik in 1 cm från kortsidan. Vänd och vik 1 cm åt andra hållet. Vänd igen och vik 1 cm en gång till. Det ska bli som ett dragspel. Vik hela vägen ner till markeringen. Klipp ½ cm breda remsor tvärs över det du vikt på båda sidor.
4. Lägg på rullen och rulla ihop. Fäst med tejp eller klistermärken. Knyt bandet runt fransarna i båda ändarna. Om du vill kan du pila in en liten present i rullen innan du knyter ihop sista änden.

Spice up your Christmas tree or the giant rubber plant you have assubstitute with Christmas crackers.

What you need:
+ Tissue paper and /or gift wrap
+ Toilet-roll or household-roll
+ Stickers or bookmarks (if you want)
+ Tape id needed
+ Band, string

Here’s how:
1. Cut two pieces of paper (at least one layer should be tissue paper). The paper should be three times as wide as the roll and be able to wrap a few turns around it. The more paper is of course the more impressive cracker.
2. Layer paper, put the roll center and mark where the edges are.
3 Fold in 1/3  inch from short side. Turn over and fold 1/3 inch in the other direction. Turn again, and fold  again. It will be like an accordion. Fold all the way down to the mark. Cut ½ inch wide strips across it you weight on both sides.
4th Add the roll and roll up. Secure with tape or stickers. Tie the band around the fringes at both ends. If you prefer, you can pila a little present in the roll before you tie the bow around the last fringe.

This entry was posted in att göra/to do, calendar/adventskalender and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *