Glad Lucia!

Glad Lucia!!

Själv sitter jag och slavar över en hemtenta i kommunikationsteori (eller, tekniskt sett har jag i exakt detta nu paus för att se finalen av Dexter, men i övrigt slavar jag mest hela tiden). Har hysteriskt svårt att koncentrera mig, men om jag förstår mina klasskamraters Facebook-statusar rätt så är jag inte ensam.
Ah, det går nog bra till slut, men med vänner som John Fiske behöver man inte fiender.

PS. Det här androgyna luciatåget är årets julkort.

Happy Lucia!

I’m drudging through an exam in communication theory we get to do at home (or, technically speaking, right now I’m having a pause to watch the finale of Dexter, but otherwise I mostly drudge). am having an hysterically hard time to concentrate, but if I understand my classmates’ Facebook statuses right I am not alone.

Ah, it will probably turn out all right in the end, but I tell you, with friends like John Fiske you do not need enemies.

This entry was posted in vardag/everyday and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *