Advent 3: Julgrupp/Christmas-y plants

Jag är förtjust i julgrupper. Det kliar i fingrarna att köpa med dem hem varje gång jag går förbi dem. Vilket är rätt ofta i juletider. Jag misstänker att det är blandningen av små söta saker som göra att jag dras till dem som hipsters till Elvis Costello-glasögon. Efter ett par inköp har jag således byggt upp ett rejält förråd av småprylar som inte riktigt kan stå för sig själva. Lösning på detta undrar ni? Göra en egen julgrupp så klart!

Till detta behöver du:
+ Någon slags form
+ Jord
+ Juliga plantor av något slag, hyacinter, minigranar
+ Små julprydnader du gillar, men inte får att passa in någonstans
+ Mossa*
+ Band (om du vill)

Så här gör du:
1. Måtta lite löst hur du vill att sakerna ska placeras i den tomma formen.
2. När du är nöjd, fyll formen med jord och plantera växterna.
3. Placera dit prydnaderna
4. För extra julekänsla, knyt en härlig rosett runt kalaset.
Done!

Tips:
Du behöver givetvis inte begränsa dig till enbart julväxter. Jag hade en håglös succulent som inte riktigt hörde hemma någonstans. Den fick flytta till julgruppen.
Ta vilken form du vill. Hyacinter behöver inte så mycket vatten, så har du en snygg kakburk du aldrig får visa upp kan du ju använda den. Jag skulle dock fodra den med gladpack eller så först.

* Min mamma konstaterade omedelbart att min julgrupp saknade mossa att täcka jorden med. Själv tycker jag att det är rätt fult (plus att tomtarna skulle drunknat där i). Funderar dock på att hälla glitter på jorden för att pimpa den lite. Frågan är bara om mina tomatplantor kommer gilla det när jag återanvänder jorden i vår?

I’m fond of small Christmas arrangements. It itches in my grubby little fingers to buy it every time I walk past one. Which is quite often at Christmas time. I suspect it’s mix of cute little things that make me attracted to them as hipsters are to Elvis Costello glasses. After a couple of purchases I have therefore built up a huge inventory of small Christmas items that can not really stand on their own. Solution to this you ask? Make your own Christmas arrangement course!

For this you need:
+ Some sort of form, pot
+ Soil
+ Christmas plants of any kind, hyacinths, mini trees and whatnot
+ Small Christmas decorations you really like, but don’t fit in anywhere
+ Moss *
+ Ribbon (if you want to)

Here’s how:
1. Play with how you want things to be placed in the empty form.
2. When you are satisfied, fill the form with soil and plant the plants.
3.Place where ornaments.
4. For additional Christmas feel, tie a nice bow around the whole thing.
Done!

Tip:
Of course you don’t have to limit yourself to only traditional Christmas plants. I had a listless succulent that didn’t really belong anywhere. It found a new family in the arrangement.
Take any pot you want. Hyacinths don’t need much water, so if you have a nice cookie jar you never get to show off, use it! However, if it’s tin I would line it with plastic wrapping or something first.

* My mom immediately said my arrangement was missing moss to cover the soil with. Personally, I think it is kinda ugly (plus the elves would have drowned there in). I am thinking, however, to pour glitter on soil to pimp it a bit. The only question is if my tomato plants will like it as much when I re-use the soil in the spring?

This entry was posted in att göra/to do, calendar/adventskalender and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *