Advent 1: Rudolf-kort/The Rudolph card

Jag gillar att göra mina egna julkort. Speciellt att rita dem för hand. När man ställer upp korten tillsammans när man är klar verkar det som om figurerna fått olika personligheter. Ibland vill jag inte ens skicka iväg dem, men förr eller senare kommer jag till sans och gör det ändå. För allt annat vore vansinne. Förra året skickade jag ut vad jag tror är min personliga favorit genom tiderna, Rudolf-kortet.

Till detta behöver du:
+ kort (jag föreslår dubbelvikta med kuvert för att inte hamna i onåd hos postverket)
+ en svart tuschpenna
+ röda små filtbollar
+ lim (flytande eller limpistol är bäst för precision)

Gör så här:
1. Måla en trekant med rundade hörn som huvud. Rita dit öron, horn och ögon. Skriv dit “god jul” eller liknande om så önskas.
2. Sätt en limmklutt på filtbollen och limma fast den på kortet i noshöjd.
Done!

PS. Om det blir några filtbollar över kan du spara dem till ett pyssel som kommer lite längre fram i kalendern.

I like making my own Christmas cards. Especially to draw them by hand. When setting the cards together when I’m  done, it seems as if the characters have different personalities. Sometimes, I don’t even send them because I like them so muck, but sooner or later I will come to my senses and do it anyway. Cause yeah, anything else would be crazy. Last year I sent out what I think is my personal favorite of all time, the Rudolph card.

For this you need:
+ Plain cards (I suggest double-folded with envelope as not to fall into disgrace with the postal service)
+ A black felt-tip pen
+ Small red felt balls
+ Glue (liquid or glue gun is best for accuracy)

Here’s how:
1. Paint a triangle with rounded corners for the head. Draw ears, horns and eyes. And add any “merry x-mas” or other suitable holiday phrase if you like.
2. Put a little glue  on the ball and glue it to the card at snout height.
Done!

PS. If there are felt balls left over, you can save them to a craft that will be presented a bit later in the advent calendar.

This entry was posted in att göra/to do, calendar/adventskalender and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *