book smart or streetwise?

Det bristfälliga uppdateringen beror på att fokus har varit riktad åt annat håll.  Har massa att göra i skolan och jag undviker aktivt att plugga till tentan nästa vecka. Fördelen med kursen jag tar är att man faktiskt får lägga pärlplattor utan att få dåligt samvete eftersom jag kan ta upp det i rapporten jag och min grupp skriver på. Det kan, hör och häpna, vara relevant. Om man kan motivera det i alla fall. Haha. Universitetsstudier, vilken grej.

The lack of updates are due to focus being elsewhere. Have lots to do in school and I avoid actively studying for the exam next week. The advantage of course I take is that you may make Pearler beads things without having a guilty conscience as I can take it up in the report my group and I are writing. It can, lo and behold, be relevant. If you can justify it anyway. Haha. University studies, it’s quite the thing.

This entry was posted in vardag/everyday and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *