lazy sunday

I dag hade jag en ljuvlig bakisdag. Vankade upp i stugan, fick inget liv i Elsa och David så jag gick upp till mormor där jag flirtat till oss frukost (inte speciellt svårt, min förtjusning i att bjuda folk på saker kommer i rakt nedstigande led från mormor). Hönorna gick och sprättade på gårdsplanen och jag beslutade mig för ett dopp innan frukost.

Det hade dukats upp en riktigt bondfrukost med sill, potatis, ägg, massor av bröd, yoghurt med hemgjord sylt, tomater och gurka från trädgården, mängder av kaffe. Så som en riktigt bondfrukost ska se ut. Jag lät mig väl smaka och fick sällskap av Elsa och David.

Jag gick ut i trädgården och plockade massa vinbär. Nu jäklar ska det syltas! Fick även massa små gurkor av mormor som jag ska lägga in. Med detta och Sawa 2000 Deluxe känner jag att jag tar min huslighet till nya höjder.

Efter att vi smort kråset gick vi mellan husen (mammas syskon har alla hus runt mormor och morfars gård). Hos Bittan och Johan fick vi nybakta maränger med mörk choklad. Hos Tobbe och Maria (föräldrar till Joel och Johanna och därmed ägare till huset där brakfesten hållits kvällen innan) fick vi det glädjande beskedet att det mesta redan var undanstädat så vi behövde absolut inte hjälpa till med något.

Sedan begav vi oss ut i hagen för att leta reda på en kalv som tydligen skulle hålla till där. Honom såg vi dock inte röken av, trots idogt ropande. Så vi plockade klöver och gick upp till Stina och Lillis istället.

Väl där var det ju säkert en halvtimme sedan vi sist fick något att äta, så vi var inte sena att tacka ja till de rostmackor och kaffe som erbjöds. Sakta men säkert fylldes köksbordet med kusiner och vi bara hade det gott.

I bilen på vägen hem var vi alldeles matta av allt det fina. Hade det inte varit en sån vansinnigt mysig, loj och perfekt dag hade den varit alldeles för pittoresk. Men en sån bakisdag måste nästan följa på storslagna fester där man klappar lamm på vägen hem…

Today I had a fantastic lazy Sunday. Woke up in the cottage, but as I couldn’t get any signs of life fromElsa and David, so I went up to grandma who I’d flirted breakfast from earlier (not very hard, my delight in inviting people to things is direct descending from grandma). The yard was filled with hens and I decided for a swim before breakfast(these two things are not related, it just felt like I had to go for a swim).

Grandma served a real peasant breakfast with herring, potatoes, eggs, lots of bread, yogurt with homemade jams, tomatoes and cucumbers from the garden, lots of coffee. Like a true peasant breakfast should look like. I ate forever, and was accompanied by Elsa and David.

I went out into the garden and picked currants for my own jam making! Also got lots of little cucumbers from grandma for pickelung. With this and my Sawa 2000 Deluxe, I feel that I take my domesticity to new heights.

After breakfast we walked between the houses (my mother’s siblings have all the houses around my grandmother and grandfather’s farm). At Bittan and Johan’s, we had freshly baked meringues with chocolate. At Tobbe and Maria’s (parents of Joel and Johanna, and thus the owners of the house where the raving party was held the night before) we got the good news that most had already been cleaned away, so we definitely did not have help anything.

Then we went out in the pasture to look for a calf apparently would hang out there. Though we couldn’t see him, despite the laborious calling. So we picked clover and went up to Stina and Lillis’s instead.

Once there, it was probably about half an hour since we’d last got something to eat, so we were not slow to accept the toast and coffee offered. Slowly but surely filled the kitchen table with cousins and we just sat there and had a really good time.

In the car on the way home, we were quite dull by the nice day. Had there not been such a crazy cozy, indolent and perfect day had it been too picturesque. But such a hang over day must be the obvious followup to a grand celebrations like yesterday where you pet lambs on the way home …

This entry was posted in vardag/everyday. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *